Voordelen
  • Verzekeringen op maat voor bestuurders in de zorg
  • Scherpe premiestelling
  • Juridische helpdesk
 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Persoonlijke aansprakelijkheid van Zorgbestuurders

Als bestuurder in de zorgsector bent u gewend om belangrijke en vergaande beslissingen te nemen. Maar om alle gevolgen te overzien is vaak niet eenvoudig. Zeker als besluiten genomen moeten worden bij een steeds veranderende wet- en regelgeving.
Omdat op basis van de wetgeving de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor gemaakte fouten of voor zaken waarvoor men als bestuurder zakelijk verantwoordelijk is, komt bij een aanspraak direct het eigen vermogen van een bestuurder in gevaar.
Ook lopen anderen, zoals bijvoorbeeld de leden van het toezichthoudend orgaan op het bestuur of leden van de directie en management dit risico.

Bescherming door middel van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders voor door derden geleden schade als gevolg van onjuiste handelingen in de hoedanigheid van bestuurder. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorziet niet alleen in dekking voor een uiteindelijke schadevergoeding bij aansprakelijkheid, maar biedt daarnaast dekking voor de kosten van verweer en rechtsbijstand.

Uitgebreide bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor leden van de NVZD

In nauwe samenwerking met de NVZD biedt Aon u de gelegenheid een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen zeer uitgebreide voorwaarden en een scherpe premie.

Wat zijn de kenmerken van de verzekering?

Hoe vraagt u een offerte aan?

Heeft u al een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Kennis en ervaring Aon

Binnen de afdeling Financial Services van Aon houdt een team van specialisten zich fulltime bezig met de advisering rondom het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico en de verzekering daarvan. Zij volgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, hoogte van verzekerde bedragen en verzekeringsvoorwaarden op de voet. Dankzij deze aanpak is Aon uitgegroeid tot marktleider op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

In geval van schade kunt u terugvallen op de begeleiding van ervaren specialisten die zich binnen Aon bezighouden met de afwikkeling van (bestuurders-)aansprakelijkheidsclaims.

 
 

Contact of vragen:


Dhr. S. Roodenburg RMiA
gezondheidszorg@aon.nl


Contact
020 – 430 56 34

(ma t/m vr van 08:30-17:00 uur)