Voordelen
  • Verzekeringen op maat voor bestuurders in de zorg
  • Scherpe premiestelling
  • Juridische helpdesk
 

Rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekering afsluiten

Heeft u geen NVZD-rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u met het aanvraagformulier de rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

Online afsluiten

De verzekering voor directeuren van instellingen in de gezondheidszorg!

Als bestuurder van een zorginstelling kunt u in de situatie terechtkomen dat er vraagstukken spelen rondom uw beloning of zelfs dat u in conflict komt met de Raad van Toezicht. In zo'n situatie kunt u veelal niet terugvallen op de middelen en juridische kennis van uw zorginstelling. Op dat moment kunt u als lid terugvallen op de NVZD.

Rechtsbijstandverzekering noodzakelijk

Vanaf de invoering van de BBZ is een rechtsbijstandverzekering voor bestuurders in het geval van een arbeidsconflict met de stichting of met de Raad van Toezicht een vast onderdeel van de arbeidsovereenkomst (een en ander is vastgelegd in artikel 11.3 van de Model Arbeidsovereenkomst). Dat een dergelijke voorziening noodzakelijk is blijkt vele malen per jaar. Daarom adviseren wij u om ook als u geen arbeidsovereenkomst heeft conform de BBZ de NVZD Rechts­bijstands­verzekering af te sluiten.