Voordelen
 • Een rechtsbijstandverzekering op maat voor bestuurders in de zorg
 • Scherpe premiestelling
 • Kosten van ondersteuning door accountants en financieel specialisten zijn meeverzekerd
 • Uw particuliere rechtsbijstand is gratis meeverzekerd
 • Juridische helpdesk
 

Dekking

De belangrijkste rubrieken van de NVZD Rechtsbijstandsverzekering zijn:

Verkeer en Vakantie

 • Schade en ongeval in het verkeer en vakantieboekingen

Motorvoertuigen

 • Aanschaf, reparatie en onderhoud van een motorvoertuig

Werk en Inkomen

 • Ontslag en werkeloosheid
 • Bedrijfsongeval en beroepsziekte
 • Vrijwilligerswerk, maatschappelijke functie zonder inkomen
 • Pensioen
 • Sociale uitkering en overige arbeidszaken

Consument

 • Diensten van nutsbedrijven
 • Aanschaf en reparatie van duurzame consumptiegoederen
 • Internetaankopen
 • Overige consumentenzaken

Gezondheid

 • Medische fouten
 • Vergoedingen en wachtlijsten

Familie

 • Personen- en familierecht
 • Erfrecht

Wie zijn er verzekerd?

Onder de gezinsdekking vallen in ieder geval de verzekeringnemer, diens echtgenoot/-note of partner waarmee verzekeringnemer samenwoont, inwonende (ongehuwde) kinderen of uitwonende (ongehuwde) kinderen die in Nederland een dagstudie volgen.